Vietfracht

 

Tin Tức

Monday, 18/03/2013, GMT+7

Logistics Việt Nam: Thiếu quy hoạch đồng bộ

Theo Báo cáo Chỉ số năng lực ngành Logistics của Ngân hàng Thế giới, năng lực của mạng lưới logistics ở Việt Nam xếp hạng tương đối thấp so với các nước phát triển cũng như các nước cạnh trạnh trong khu vực: Xếp thứ 53 trong tổng số 155 quốc gia và thứ 5 trong Hiệp hội Khối các nước Đông Nam Á (ASEAN).


Nhu cầu vận tải của Việt Nam

Các hoạt động thương mại, vận tải và dịch vụ logistics tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế quan trọng: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù Đà Nẵng đang nổi lên như một vùng kinh tế trọng điểm thứ ba nhưng hoạt động thương mại trong vùng cũng như liên vùng chưa thể so sánh với hai vùng trên. Chủng loại hàng hóa trong khu vực miền Trung cũng chưa đa dạng khi chỉ mới tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp hóa dầu và các sản phẩm từ dầu.

Hiện tại, lượng hàng vận chuyển là hàng khối lá»›n có giá trị thấp (bao gồm gạo, mía đường, gá»—, sắt thép, vật liệu xây dá»±ng, xi măng, phân bón, than, dầu và các sản phẩm công nghiệp) chiếm khoảng gần 80%; trong khi hàng vận chuyển là hàng có giá trị cao (nhÆ° hàng sản xuất trong nhà máy, thủy hải sản, hay các sản phẩm Ä‘á»™ng vật) chỉ chiếm khoảng hÆ¡n 20%. Điều này lý giải cho việc cho đến nay, hệ thống dịch vụ vận tải và logistics của Việt Nam, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhÆ°ng vẫn đáp ứng được nhu cầu từ sá»± tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế do Æ°u thế cạnh tranh chủ yếu về cÆ°á»›c vận tải (là yếu tố chính trong vận tải hàng khối lá»›n) hÆ¡n là chất lượng dịch vụ logistics. 

Tuy nhiên cÆ¡ cấu này sẽ thay đổi nhanh chóng trong tÆ°Æ¡ng lai gần, khi Việt Nam Ä‘ang dần trở thành nÆ°á»›c sản xuất và cả tiêu thụ, các mặt hàng có giá trị cao. Số liệu thống kê gần đây cho thấy tốc Ä‘á»™ tăng trưởng thÆ°Æ¡ng mại của hàng vận chuyển bằng container (hàng có giá trị cao) cao hÆ¡n gần gấp 2 lần so vá»›i các mặt hàng khác. Tốc Ä‘á»™ tăng trưởng về nhu cầu vận tải bằng phÆ°Æ¡ng thức vận tải đường bá»™, là phÆ°Æ¡ng thức vận tải tiết kiệm thời gian hÆ¡n cÅ©ng tăng gấp gần 1,5 lần so vá»›i phÆ°Æ¡ng thức vận tải thủy ná»™i địa.

Thiếu quy hoạch đồng bộ về cung - cầu

Tuy chÆ°a có số liệu cụ thể nhÆ°ng các báo cáo nghiên cứu gần đây cho thấy, mức chi phí logistics hàng năm của Việt Nam chiếm khoảng 20-25% GDP. Nếu so sánh vá»›i chi phí logistics của các nÆ°á»›c phát triển hoặc của trung bình các nÆ°á»›c trên toàn thế giá»›i thì hiện chi phí về logistics của Việt Nam Ä‘ang cao hÆ¡n từ 10-15% tính trên GDP. Nếu lấy GDP của Việt Nam năm 2012 tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng khoảng 140 tá»· USD, có thể thấy, việc cải thiện và phát triển hiệu quả ngành logistics sẽ Ä‘em lại má»™t nguồn lợi rất lá»›n cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, con số này cÅ©ng chỉ ra những thách thức mà ngành logistics Ä‘ang phải đối mặt và cần có những biện pháp tích cá»±c nhằm cải thiện và phát triển trong tÆ°Æ¡ng lai.

Quá trình tư nhân cổ phần hóa trong lĩnh vực vận tải đường bộ diễn ra nhanh chóng với hơn 90% thị phần hiện nay do các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân cung cấp. Song, việc thiếu quy hoạch hay chính sách của cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển đội xe cũng như việc thiếu kiểm soát về số lượng xe tối thiểu đối với một doanh nghiệp đã dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải và hậu quả là chất lượng dịch vụ kém. Điều này cũng diễn ra tương tự trong vận tải thủy nội địa khi việc thiếu định hướng trong quy hoạch đã dẫn đến việc nguồn cung tăng trưởng nhanh hơn gần gấp 2 lần so với nhu cầu trong những năm vừa qua.

Bên thứ ba cung cấp dịch vụ logistics (3PL), tá»· lệ tăng trưởng cao, cả về doanh thu lẫn số lượng doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c này, cÅ©ng đã được ghi nhận. Tuy vậy, hầu hết các doanh nghiệp 3PL của Việt Nam đều có quy mô nhỏ, thiếu cả về kinh nghiệm cÅ©ng nhÆ° nguồn lá»±c tài chính cho việc hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c này. HÆ¡n nữa, việc khó tiếp cận các nguồn tài chính cÅ©ng là Ä‘iểm hạn chế của các doanh nghiệp 3PL Việt Nam. Điều này đã hạn chế đáng kể việc cung cấp dịch vụ logistics có chất lượng cao của các doanh nghiệp 3PL Việt Nam. Đây cÅ©ng là lý do chính cho việc cần tạo Ä‘iều kiện thuận lợi hÆ¡n nữa cho các doanh nghiệp quốc tế hoặc Ä‘á»™c lập hoặc liên danh được hoạt Ä‘á»™ng ở thị trường Việt Nam

Ngành dịch vụ cung cấp kho bãi của Việt Nam má»›i chỉ dừng lại ở việc chứa hàng Ä‘Æ¡n thuần chứ chÆ°a cung cấp các dịch vụ gia tăng nhÆ° trung chuyển, gia tăng giá trị hàng hóa hay bốc dỡ. Hay nhÆ° việc cung cấp các kho lÆ°u trữ và dịch vụ Ä‘i kèm cho các mặt hàng đông lạnh - là những mặt hàng có giá trị cao - hiện cÅ©ng Ä‘ang hạn chế. Tất cả những Ä‘iều này khiến ngành công nghiệp dịch vụ logistics của Việt Nam, hoặc là không thể đáp ứng được yêu cầu của má»™t nền kinh tế Ä‘ang tăng trưởng nhanh, hoặc không thể cung cấp dịch vụ có chất lượng theo yêu cầu. 

Má»™t Ä‘iểm cốt lõi nữa làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải và logistics của Việt Nam, đó chính là những hạn chế về cÆ¡ sở hạ tầng, đặc biệt là cÆ¡ sở hạ tầng giao thông vận tải. Rất nhiều các quy định hiện hành là nguyên nhân chính dẫn đến việc làm tăng chi phí cÅ©ng nhÆ° giảm hiệu quả của dịch vụ vận tải và logistics. HÆ¡n nữa, việc đầu tÆ° không đồng bá»™ cÅ©ng dẫn đến việc làm giảm hiệu quả khai thác của các công trình hạ tầng giao thông. Má»™t ví dụ có thể nêu ra ở đây là việc đầu tÆ° cảng nÆ°á»›c sâu Cái Mép - Thị Vải, nhÆ°ng lại thiếu đầu tÆ° cho các công trình kết nối (cả đường bá»™ và đường thủy ná»™i địa) và các công trình/ thiết bị phụ trợ nhÆ° kho bãi, thiết bị bốc dỡ hàng... đảm bảo cho việc khai thác cảng hiệu quả. Chính vì vậy mà công suất khai thác cảng Cái Mép - Thị Vải cho đến nay má»›i chỉ đạt khoảng 18% so vá»›i công suất thiết kế. 

Các khuyến nghị 

Đó là: Hiện đại hóa hệ thống hải quan; đảm bảo các quy định của Chính phủ và các hoạt Ä‘á»™ng liên quan đến thÆ°Æ¡ng mại quốc tế được giải thích, áp dụng và thi hành má»™t cách minh bạch, nhất quán, giảm thiểu sá»± quan liêu; quy hoạch các dá»± án cÆ¡ sở hạ tầng giao thông vận tải Ä‘a phÆ°Æ¡ng thức sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận hành lang chiến lược; thúc đẩy má»™t nền công nghiệp vận tải đường bá»™ chuyên nghiệp thông qua việc cải tiến những quy định; thúc đẩy cÆ¡ há»™i mở rá»™ng kinh doanh tại Cái Mép - Thị Vải. 

Các khuyến nghị trên nhằm giúp Chính phủ nắm rõ hÆ¡n những hạn chế liên quan đến chính sách và đầu tÆ° cÆ¡ sở hạ tầng vận tải hàng hóa, từ đó tìm ra những biện pháp cần thiết nhằm làm giảm chi phí logistics, hợp lý hóa và làm cho các chính sách liên quan đến thÆ°Æ¡ng mại và hoạt Ä‘á»™ng khai thác được minh bạch hÆ¡n, cÅ©ng nhÆ° giảm thiểu việc tắc nghẽn trong dịch vụ vận tải. Thúc đẩy việc quy hoạch các dá»± án cÆ¡ sở hạ tầng theo hành lang chiến lược sẽ giúp cho các dá»± án đầu tÆ° thá»±c sá»± mang lại lợi ích cho người sá»­ dụng hệ thống giao thông vận tải. Há»— trợ các cảng nÆ°á»›c sâu ở Cái Mép – Thị Vải cÅ©ng sẽ cho phép Việt Nam cung cấp dịch vụ trá»±c tiếp đến các chủ hàng có các Ä‘á»™i tàu container trọng tải lá»›n hoạt Ä‘á»™ng trên các tuyến đường biển thÆ°Æ¡ng mại then chốt. 

Việc triển khai các đầu tÆ° Æ°u tiên trong 5-10 năm tá»›i sẽ có tác Ä‘á»™ng tích cá»±c đến chi phí chuá»—i cung ứng của các chủ hàng và làm cho Việt Nam trở thành má»™t quốc gia có khả năng thu hút được nhiều hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° kinh doanh hÆ¡n cÅ©ng nhÆ° làm giảm chi phí cho các sản phẩm tiêu thụ trong nÆ°á»›c. Do vậy, có thể tạo đà cho Việt Nam hÆ°á»›ng tá»›i mục tiêu cao nhất là phát triển kinh tế bền vững và cải thiện đời sống của người dân.

Vietnam Shipper (15/03/2013)

Các tin khác

▪ Thông báo tạm ngừng đăng tin tức về shipping trên website Vietfracht từ ngày 01-09-2013  (01/09/2013)

▪ Tàu đóng mới 13,386-TEU Cosco England tham gia tuyến Á-Âu  (29/08/2013)

▪ Con đường logistics xanh Châu Á  (28/08/2013)

▪ Đầu tư cảng cạn: Vì sao chưa hiệu quả?  (26/08/2013)

▪ Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006  (23/08/2013)

▪ Các khu cảng container trên toàn cầu sẽ xếp dỡ 800 triệu TEU đến năm 2017  (22/08/2013)

▪ Tàu container Majestic Maersk ghé cảng Ningbo  (21/08/2013)

▪ Singapore quốc gia phát triển logistics thành công  (20/08/2013)

▪ Tháng 7/2013, cả nước xuất siêu 379 triệu USD  (19/08/2013)

▪ Nhập siêu 180 triệu USD trong 7 tháng  (08/08/2013)

▪ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các cảng biển thuộc Nhóm cảng biển số 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải  (08/08/2013)

▪ Về ứng dụng lý thuyết sắp hàng  (08/08/2013)

▪ Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa XNK của doanh nghiệp VTB Việt Nam  (01/08/2013)

▪ Với Nhật Bản, Việt Nam là đối tác quan trọng  (01/08/2013)

▪ Những nội dung liên quan đến rà soát, điều chỉnh quy hoạch Nhóm cảng biển số 4  (01/08/2013)

▪ TP.HCM: Đã có phương án “giải cứu” hai cảng quốc tế!  (25/07/2013)

▪ Giá dầu thô tiếp tục tăng cao  (25/07/2013)

▪ Halifax được kết nôi với châu Á với tàu 7,506-TEU Berlin Express  (25/07/2013)

▪ Westwood triển khai tuyến vận chuyển container lạnh xuyên Thái Bình Dương  (18/07/2013)

▪ Tân Cảng Sài Gòn đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics  (18/07/2013)

▪ Cục trưởng Nguyễn Nhật khảo sát tình hình thực hiện quy hoạch nhóm cảng biển số 5  (18/07/2013)

▪ APL, ANL, Hanjin Shipping mở tuyến châu Á – Australia  (18/07/2013)

▪ Báo động thuyền viên bỏ nghề  (11/07/2013)

▪ Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn phối hợp cùng các cơ quan chức năng ứng phó sự cố tràn dầu  (11/07/2013)

▪ Cần đầu tư phát triển mạnh kinh tế cảng biển  (11/07/2013)

▪ Khánh Hòa xin tiếp nhận cảng Nha Trang và cảng Cam Ranh  (09/07/2013)

▪ Sân bay Cam Ranh muốn có đường băng thứ hai  (04/07/2013)

▪ Xã há»™i hóa nạo vét luồng hàng hải  (04/07/2013)

▪ Mô hình lá»±a chọn hoạt Ä‘á»™ng logistics cho thuê ngoài tại doanh nghiệp  (04/07/2013)

▪ Công ty Vận tải HHĐS: Thá»­ nghiệm thành công vận chuyển container trên toa xe H không kê lót, gia cố  (03/07/2013)

▪ Logistics ngược - công cụ cạnh tranh hiệu quả  (03/07/2013)

▪ Bàn giao cẩu trục khổng lồ 100% “Made in Việt Nam” cho cảng Đà Nẵng  (03/07/2013)

▪ Vanguard Ä‘Æ°a các văn phòng Hà Ná»™i, Hải Phòng vào mạng lÆ°á»›i của mình  (01/07/2013)

▪ Còn 291km chồng lấn hàng hải và đường thủy  (01/07/2013)

▪ Má»™t số dấu hiệu cải thiện trong hàng hóa vận chuyển hàng không châu Á  (01/07/2013)

▪ ÄÆ°á»ng sắt cố gánh container cho đường bá»™  (01/07/2013)

▪ Hyundai Vinashin đóng má»›i tàu chở dầu trọng tải lá»›n  (28/06/2013)

▪ Bán vốn nhà nÆ°á»›c không dá»…  (28/06/2013)

▪ Năm 2013: tàu hàng rời đóng má»›i khó hoàn thành  (28/06/2013)

▪ Quyết định thành lập Công ty TNHH má»™t thành viên VAMC  (28/06/2013)

▪ APL nhận tàu 14,000 TEU thứ hai  (26/06/2013)

▪ Xác định nguyên nhân vụ 4 thợ lặn tá»­ vong  (25/06/2013)

▪ Doanh nghiệp vận tải biển liên minh để vượt khó  (24/06/2013)

▪ Giá dầu giảm trên thị trường châu Á phiên đầu tuần  (24/06/2013)

▪ Khói bụi Ä‘e dọa vận chuyển tại Eo Malacca  (24/06/2013)

▪ EU cam kết tài trợ 965 triệu USD cho Việt Nam  (20/06/2013)

▪ Nga chuyển giàn khoan dầu từ Cuba sang Việt Nam  (20/06/2013)

▪ Lý thuyết sắp hàng  (20/06/2013)

▪ Nicaragua xây kênh đào vượt đại dÆ°Æ¡ng  (18/06/2013)

▪ Äáº¡i diện Chính phủ nói gì về Vinashin, Vinalines  (18/06/2013)

▪ G8: Kinh tế toàn cầu đã qua giai Ä‘oạn tồi tệ nhất  (18/06/2013)

▪ Logistics: Khó từ A đến Z  (17/06/2013)

▪ Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu khảo sát khu vá»±c thí Ä‘iểm chuyển tải quặng tại Vịnh Vân Phong  (14/06/2013)

▪ Cảng Hải Phòng: Sản lượng hàng hóa thông qua đạt 42,1% kế hoạch năm  (13/06/2013)

▪ Các nÆ°á»›c Ä‘ang nổi sẽ kiểm soát 50% kinh tế thế giá»›i  (13/06/2013)

▪ Äá»™i tàu tăng chậm giúp giá thuê tàu quặng sắt phục hồi cao nhất trong 1 tháng  (13/06/2013)

▪ Hai tàu nÆ°á»›c ngoài neo đậu trái phép tại vùng biển Quảng Ngãi  (13/06/2013)

▪ PIMCO: 60% kinh tế toàn cầu suy thoái trong 3-5 năm tá»›i  (12/06/2013)

▪ Drewry: Xuất khẩu than cứu vãn thị trường hàng khô rời  (11/06/2013)

▪ ÄÆ°a vào sá»­ dụng luồng hàng hải Quy NhÆ¡n  (10/06/2013)

▪ Äáº§u tÆ° phát triển du lịch tàu biển Việt Nam  (10/06/2013)

▪ Không được Ä‘Æ°a tàu biển cÅ© về Hải Phòng phá dỡ  (10/06/2013)

▪ Logistics Việt Nam Ä‘ang phát triển trong môi trường năng Ä‘á»™ng  (06/06/2013)

▪ Diá»…n đàn doanh nghiệp VN 2013: Chờ đợi những hành Ä‘á»™ng thá»±c tế  (06/06/2013)

▪ Duyệt đề án xá»­ lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng  (06/06/2013)

▪ Tàu chở 4.500 tấn quặng bất ngờ "chuồn" khỏi cảng VÅ©ng Áng  (05/06/2013)

▪ Äá»“ng loạt hiến kế 'giải cứu' kinh tế  (05/06/2013)

▪ Kinh tế Hà Ná»™i 5 tháng tăng trưởng 7,5%  (31/05/2013)

▪ ÄÃ  phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giá»›i chậm và yếu  (29/05/2013)

▪ Nợ xấu có thể “ngốn” 50% GDP  (28/05/2013)

▪ ÄÆ°a vào khai thác cầu tàu 50.000 DWT  (28/05/2013)

▪ Về việc niêm phong hải quan đối vá»›i hàng nhập khẩu chuyển cảng  (27/05/2013)

▪ Quy trình giám sát hải quan bằng camera tại các ICD  (24/05/2013)

▪ Việt Nam - Campuchia: Trao đổi thÆ°Æ¡ng mại tăng  (24/05/2013)

▪ Tìm hiểu về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam  (23/05/2013)

▪ Xuất khẩu của Singapore giảm nhẹ trong tháng TÆ°  (23/05/2013)

▪ Vận tải biển Trung Quốc lá»— cả chục tá»· USD  (22/05/2013)

▪ Tạm giữ tàu chở 4.500 tấn quặng sắt ở cảng VÅ©ng Áng  (22/05/2013)

▪ Hãy lÆ°u ý vá»›i vận Ä‘Æ¡n đích danh  (21/05/2013)

▪ APL tăng cÆ°á»›c trên tuyến Nam Mỹ  (21/05/2013)

▪  DHL đầu tÆ° 10 triệu Euro phát triển dịch vụ chuá»—i cung ứng tại Việt Nam  (21/05/2013)

▪ Cạnh tranh trong thị trường vận tải tàu định tuyến  (16/05/2013)

▪ 11 nÆ°á»›c tham gia diá»…n tập hàng hải chống cÆ°á»›p biển  (14/05/2013)

▪ Tái cấu trúc DNNN: Phải “mở đường” cho thoái vốn  (14/05/2013)

▪ CIF-FOB và tá»± sá»± của cá»±u sinh viên ngoại thÆ°Æ¡ng  (14/05/2013)

▪ Nam Phi vẫn là thị trường xuất khẩu lá»›n nhất của Việt Nam tại Châu Phi  (13/05/2013)

▪ Chây ỳ di dời nhà máy, Vinashin nhận tối hậu thÆ°  (13/05/2013)

▪ Việt Nam - Malaysia sẽ ký thỏa thuận hợp tác về gạo  (13/05/2013)

▪ MOL Auto Logistics triển khai dịch vụ Ấn Độ - Đông Nam Á  (13/05/2013)

▪ Tàu container: mức phá dỡ cao ká»· lục  (10/05/2013)

▪ IMF hạ dá»± báo tăng trưởng của Việt Nam  (10/05/2013)

▪ Việt Nam vẫn được tiếp cận vốn vay Æ°u đãi của World Bank trong 3 năm tá»›i  (10/05/2013)

▪ Sá»­a đổi Quy chuẩn về chống ô nhiá»…m tàu thuyền ná»™i địa  (10/05/2013)

▪ Äá»™ng lá»±c cải cách kinh tế  (09/05/2013)

▪ Italia: Tàu đâm đổ tháp Ä‘iều khiển, 3 người chết, nhiều người bị thÆ°Æ¡ng  (08/05/2013)

▪ Dá»±ng chuyện bị cÆ°á»›p tấn công tàu để ăn bá»›t hàng  (07/05/2013)

▪ Trùm cÆ°á»›p biển 'gác kiếm' làm doanh nhân  (07/05/2013)

▪ Thuyền viên tàu Sea Eagle tiếp tục kêu cứu  (07/05/2013)

▪ Dimerco sẽ ra mắt tuyến dịch vụ má»›i LTL  (07/05/2013)

▪ Tàu chìm gần đảo Cô Tô, 26 thuyền viên thoát nạn  (07/05/2013)

▪ Cảng Sài Gòn – Hiệp PhÆ°á»›c đón chuyến tàu đầu tiên  (06/05/2013)

▪ CSCL đặt đóng 5 tàu 18,000 TEU cho tuyến Á-Âu  (03/05/2013)

▪ Sản lượng container tăng tại cảng Rotterdam  (03/05/2013)

▪ Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi nhẹ trong năm nay  (25/04/2013)

▪ Bảo hiểm thân tàu chÆ°a thấy bình minh  (24/04/2013)

▪ Hải cảng xÆ°a nhất  (24/04/2013)

▪ Tổng công ty CNTT Phà Rừng bàn giao tàu chở hàng rời 34.000 tấn  (22/04/2013)

▪ Danh mục các loại hàng được xem là nguy hiểm khi vận chuyển trên đường thuá»· ná»™i địa  (18/04/2013)

▪ Hiện chÆ°a chấp nhận doanh nghiệp logistics 100% vốn nÆ°á»›c ngoài  (18/04/2013)

▪ IMF hạ mức dá»± báo tăng trưởng kinh tế thế giá»›i 2013  (18/04/2013)

▪ Vinashin, Vinalines và tàu cá của ngÆ° dân  (18/04/2013)

▪ Xác định lại tiêu chí thuế đối vá»›i doanh nghiệp nhỏ và vừa  (18/04/2013)

▪ Khởi công cảng cá»­a ngõ quốc tế Hải Phòng  (15/04/2013)

▪ Ban hành Quy chuẩn phÆ°Æ¡ng tiện thủy vỏ xi măng lÆ°á»›i thép  (12/04/2013)

▪ Quan hệ thÆ°Æ¡ng mại Việt Nam – Na Uy tăng trưởng vượt bậc  (12/04/2013)

▪ TP.HCM: Chuyển đổi khu đất làm cảng thành đất công nghiệp  (12/04/2013)

▪ Kinh tế quý I: Đã có sá»± hồi phục nhÆ°ng chậm  (09/04/2013)

▪ Na Uy và Nga chuẩn bị cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến Bắc Cá»±c  (08/04/2013)

▪ Costamare nhận tàu 8,827-TEU MSC Athens  (05/04/2013)

▪ Xá»­ lý nợ Vinashin, Vinalines: “Túm” từng đồng bạc cắc!  (04/04/2013)

▪ CÆ¡ há»™i cho ngành logistics Việt Nam  (01/04/2013)

▪ NOL đặt tên cho tàu má»›i 14,000 TEU, tàu container Singapore lá»›n nhất  (01/04/2013)

▪ Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: 7 thách thức và 5 cÆ¡ há»™i  (29/03/2013)

▪ Báo cáo Chủ tịch nÆ°á»›c, Thủ tÆ°á»›ng về tình hình thuyền viên Vinalines  (27/03/2013)

▪ Cảng nghìn tá»· hoang vắng  (25/03/2013)

▪ Tàu biển: Đến ve chai cÅ©ng lắc đầu  (25/03/2013)

▪ Giá xăng thế giá»›i giảm mạnh, doanh nghiệp lãi gần 1.000 đồng/lít  (25/03/2013)

▪ Tokyo – MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu má»›i từ 01/01/2014  (20/03/2013)

▪ Vụ đắm tàu Concordia: Những sá»± thật Ä‘au lòng  (19/03/2013)

▪ â€œSố phận” các thủy thủ Vinashinlines phụ thuá»™c vào việc bán tàu  (18/03/2013)

▪ Doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c và thách thức cải tổ  (18/03/2013)

▪ Maersk: năm 2013 quy mô Ä‘á»™i tàu container tăng 11%  (15/03/2013)

▪ Việt Nam Ä‘ang ở vị thế tốt để phát triển thÆ°Æ¡ng mại  (14/03/2013)

▪ ChÆ°a thống nhất tiền đền bù, tàu không người lái nằm "chết" nhiều tháng  (14/03/2013)

▪ Mặt trái của toàn cầu hóa đối vá»›i kinh tế thế giá»›i  (13/03/2013)

▪ Thất nghiệp Mỹ xuống thấp nhất 4 năm trong tháng 2  (11/03/2013)

▪ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc chuyển hÆ°á»›ng đầu tÆ° sang Việt Nam  (11/03/2013)

▪ MOL hạ thủy tàu chuyên chở quặng sắt má»›i  (08/03/2013)

▪ Tàu ngàn tỉ “quá đát”: Không còn phÆ°Æ¡ng án nào ngoài phá dỡ  (07/03/2013)

▪ Năm 2013, Ä‘Æ°a hệ thống e-Manifest đến toàn bá»™ các Cục Hải quan có cảng biển  (07/03/2013)

▪ Vụ tàu bị bỏ hoang ở Thanh Hóa: Bên thuê tàu phải có trách nhiệm  (07/03/2013)

▪ INMEX Vietnam 2013: CÆ¡ há»™i kết nối cho ngành hàng hải Việt Nam và khu vá»±c  (06/03/2013)

▪ OOCL tăng cÆ°á»›c từ châu Âu đến châu Á và tuyến Đông Nam Á – Australia  (04/03/2013)

▪ Tàu container 16,000 TEU của CMA CGM có dịch vụ chở khách trên tuyến Á-Âu  (04/03/2013)

▪ Trùm cÆ°á»›p biển Somali giải nghệ  (27/02/2013)

▪ Xe container chở 25 tấn hạt nhá»±a “bốc hÆ¡i” nhÆ° thế nào?  (25/02/2013)

▪ Tàu ngàn tỉ sẽ bán sắt vụn?  (25/02/2013)

▪ Cần 18-22 tá»· USD phát triển cảng biển  (25/02/2013)

▪ HÆ°á»›ng dẫn ân hạn thuế GTGT, TNDN 2013  (21/02/2013)

▪ â€œSẽ cho phá sản doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c không có triển vọng”  (19/02/2013)

▪ Rá»™n ràng bến cảng đầu xuân  (19/02/2013)

▪ Chìm tàu ở Philippines khiến 15 người chết, mất tích  (18/02/2013)

▪ Vinalines sẽ thoái vốn, giải thể, phá sản hÆ¡n 40 công ty  (06/02/2013)

▪ Cảng hàng không Thọ Xuân đón chuyến bay đầu tiên  (05/02/2013)

▪ Lượng hàng hóa qua cảng Cát Lái đạt kỉ lục  (04/02/2013)

▪ Giải pháp quản lý container  (31/01/2013)

▪ Luật má»›i cho vận tải hàng nguy hiểm  (30/01/2013)

▪ Các chuyên gia lo lắng về thách thức kinh tế  (28/01/2013)

▪ Cảng hàng hóa lá»›n nhất thế giá»›i sắp Ä‘i vào hoạt Ä‘á»™ng  (28/01/2013)

▪ Khu cảng Colombo đón tàu container lá»›n nhất – chiếc MSC Luciana  (28/01/2013)

▪ Giá hàng hóa sẽ tăng mạnh năm 2013  (28/01/2013)

▪ World Bank cảnh báo những rủi ro vá»›i kinh tế Việt Nam 2013  (24/01/2013)

▪ Khai báo thủ tục tàu biển qua “cổng thông tin Ä‘iện tử”: Từ 3 ngày xuống 30 phút  (24/01/2013)

▪ Eurozone có thể thoát khủng hoảng nợ cuối năm nay  (24/01/2013)

▪ Các hãng vận tải biển đối mặt vá»›i tình hình cung mạnh - cầu yếu  (21/01/2013)

▪ Giá»›i đầu tÆ° Nga: Lào triển vọng nhất ở Đông Nam Á  (21/01/2013)

▪ TÆ°Æ¡ng lai của Philippines là trung tâm đóng tàu hùng mạnh  (17/01/2013)

▪ Từ 1/4 ngừng cấp phép cho tàu nÆ°á»›c ngoài vận chuyển ná»™i địa  (17/01/2013)

▪ Việt Nam nằm trong nhóm trụ cá»™t tăng trưởng kinh tế thế giá»›i  (16/01/2013)

▪ LÆ°u thông container tại Singapore tăng 5,7% trong năm 2012  (14/01/2013)

▪ Shanghai giữ vững vị trí cảng số 1 trong năm 2012  (14/01/2013)

▪ Nhiều tàu Vinashinline bị cảng nÆ°á»›c ngoài bắt giữ  (11/01/2013)

▪ Thị phần của các hãng tàu trong nÆ°á»›c liên tục giảm  (08/01/2013)

▪ Bảo Việt muốn tăng vốn tại Vận tải biển Việt Nam  (07/01/2013)

▪ Dragonair triển khai dịch vụ Đà Nẵng  (07/01/2013)

▪ Thái Lan mất viÌ£ thế xuất khẩu gaÌ£o haÌ€ng đầu thế giới  (07/01/2013)

▪ HÆ°á»›ng phát triển kho ngoại quan  (05/01/2013)

▪ Hàng giao nhận bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được miá»…n thuế GTGT  (04/01/2013)

▪ Chính thức triển khai hải quan Ä‘iện tá»­ trên cả nÆ°á»›c  (03/01/2013)

▪ Tàu hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng  (02/01/2013)

▪ ÄÃ³n những chuyến hàng đầu năm má»›i  (02/01/2013)

Xem bài theo ngày tháng  

         TIN TỨC

         THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ của Vietfracht
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Cần được cải thiện

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 84-4-38228915 * Fax: 84-4-39423679
Email: vfhan@vietfracht.com.vn